Shree Guru Narasimha Temple
 

Occasions...

Sriman Maha Rathotsava (Jan)
 
Kumbha Sankramana Ganahoma, Pushparathotsava (Feb)
 
Meena Sankramana Ganahoma, Pushparathotsava (Mar)
 
Mesha Sankramana Ganahoma, Pushparathotsava (Apr)
 
Hanuma Jayanthi, Maha Rangapooje (Apr)
 
Akshaya Threethiya, Kiri Rangapooje (May)
 
Vrushaba Sankramana Ganahoma, Pushparathotsava (May)
 
Sri Narasimha Jayanthi, Samhitabhiseka, Maha Rangapooje (May)
 
Mituna Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Jun)
 
Karka Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Jul)
 
Simha Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Aug)
 
Krishna Astami
 
Ganesha Chauthi, 120 Coconut Ganahoma, Narasimha Homa, Rangapooje
 
Saura Rugupakarma
 
Kanya Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Sep)
 
Tula Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Oct)
 
Vrischika Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Nov)
 
Lakshadeepotsava (Nov)
 
Moodu Ganapathi Seve (Dec)
 
Mane Akki Samaradhane (Dec)
 
Dhanu Sankramana, Ganahoma, Pushparathotsava (Dec)
 
Dhanur Masa Samaradhane (Whole of Dahnu Month)