Angasamste Member List ...

Srl No M/F Full Name Father/ Husband Name Age Address Place/TQ/Dist Pincode Anga samsthe STD Code Phone No Mobile Phone Marital Status Gothra Occupation Education E-Mail DOB-Text DOB-Date Year of Edn Experience Extra Curricular Activities
2277   Harinarayana Karanth   52 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081             08.12.1956 12/8/1956      
1858 M K V AnanthaPadmanabha Maiya   25 Byraweshwara Temple, Bettadamane Post, Mudigere Taluk Chickmagalore 577132 Kasargodu 08263 683743       Melshanthi S S L C   04-05-83        
2276   K V Sukanya Karanth   51 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081         B.Sc   28.10.1957 10/28/1957      
922   Kripa Holla   18 Neerala House, Shiribagilu Post - 671123 Kasargodu Kasargodu   Kasargodu   04994 241013                      
2280   Laxmi Karanth   47 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081             02.07.1961 7/2/1961      
2273   N Anup Karanth   17 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081       Student P.U.C   11.10.1991 10/11/1991      
921   N Krishna Holla   55 Neerala House, Shiribagilu Post - 671123 Kasargodu Kasargodu   Kasargodu   04994 241013                      
2278   P H Chaitra Karanth   18 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081       Student B.E   04.06.1990 6/4/1990      
2275   P N Vinu Karanth   25 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081         M C A   05.02.1984 2/5/1984      
2274   P Narasimha Karanth   55 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081         B.Sc   15.11.1953 11/15/1953      
2279   P Padmashree Karanth   14 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081             01.11.1994 11/1/1994      
1859 M P Subramanya Holla   42 Paramgodu House, Muliyaru Post Kasargodu 671542 Kasargodu 04994 251385       Seles Man S S L C   20-10-66        
2281   P V Indumathi Karanth   43 Putur House, Ma ta, Bedradka Post, Via Kudlu Kasargodu 671124 Kasargodu 04994 234081         M.A.   26.12.1965 12/26/1965      
780   Padmini Karanth   51 Ragavendra Nilaya, Bedradka Post , Kasargodu Kerala Dist. Kasargodu   Kasargodu   04994 232655                      
781   Raghurama Karanth   56 Ragavendra Nilaya, Bedradka Post , Kasargodu Kerala Dist. Kasargodu   Kasargodu   04994 232655                      
779   Rajesh Karanth   29 Ragavendra Nilaya, Bedradka Post , Kasargodu Kerala Dist. Kasargodu   Kasargodu   04994 232655                      
778   Ramesh Karanth   28 Ragavendra Nilaya, Bedradka Post , Kasargodu Kerala Dist. Kasargodu   Kasargodu   9895914911                      
793   Vedalakshmi Hande   26 W/o Radhakrishna Kattatadka, Puttige Post - 671321 Kasargodu   Kasargodu   004998 245759                      
792   Vishalakshi Hande   56 W/o Krishna Acharya ,Kattatadka, Puttige Post - 671321 Kasargodu   Kasargodu   004998 245759                      
923   Yashodha     Neerala House, Shiribagilu Post - 671123 Kasargodu Kasargodu   Kasargodu   04994 241013                      
117   Anantharaj Maiya   20 Ashirvada, Parpathadka, Putthige Post Kasargodu 671321 Kasargodu   9945905301                      
114   M Anitha Maiya   33 W/o M Shivashankara S/o Srinivasa Rao Shree Krupa House, Mugu Post Kasargodu 671321 Kasargodu   9495457261                      
116   M N Akshatha Maiya   18 Ashirvada, Parpathadka, Putthige Post Kasargodu 671321 Kasargodu   004998 245340                      
115   M Shivashankar Maiya   40 S/o Srinivasa Rao Shree Krupa House, Mugu Post Kasargodu 671321 Kasargodu   9495457261                      
119   Narasimha Raj Maiya   49 Ashirvada, Parpathadka, Putthige Post Kasargodu 671321 Kasargodu   9747669382                      
137   P N Shivarama Karanth   64 Karuvendala, EnaMa kkal Post Trichur     Kasargodu   0487 2263741                      
131   P Vasudeva Karanth   51 Mogral Puthur, Bedradka Post Kasargodu 671124 Kasargodu   04994 233149                      
118   Prema Maiya   45 Ashirvada, Parpathadka, Putthige Post Kasargodu 671321 Kasargodu   004998 245340