Angasamste Member List ...

Srl No M/F Full Name Father/ Husband Name Age Address Place/TQ/Dist Pincode Anga samsthe STD Code Phone No Mobile Phone Marital Status Gothra Occupation Education E-Mail DOB-Text DOB-Date Year of Edn Experience Extra Curricular Activities
1824 M A Narayana Rao     9th Cross, Ashoka Nagar Tumkur 571102 Tumkur             S S L C            
1763 F A S Jayalakshmi Aithal     “Subramanyakurpa “ , 4th Main, .4th cross, Vijaynagar Devanuru Tumkur 572102 Tumkur           House wife              
1735 F A Shylaja Holla   49 ""Anugraha"", 3rd Cross, Siddaganga Layout, Tumkur 572102 Tumkur 0816 2260822       Driving school B.Sc   11/5/1959        
1835 F A Vijayalakshmi Urala   61 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530             1/2/1948        
1756 M Abhijnya Maiya   8 ""Savithrirama"", 6th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur             3rd std   6/10/2000        
1757 M Akshaja Maiya   5 ""Savithrirama"", 6th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur             K 2nd   10/31/2003        
1755 F Amitha Maiya   34 ""Savithrirama"", 6th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur 08166 2280986         B.Sc   10/1/1974        
1807 F Archana Upadhya   18 No.237, 1st Main, 1st Cross, Vinayakanagar Tumkur 572101 Tumkur 0816           Engineering   1/21/1991        
1814 M Chandrashekara Upadhya   84 ""Sridevi Krupa"", 1st Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 571201 Tumkur 0816 2278039             11/19/1924        
1776 M Dinesha Navada   11 ""Devikrupa"", EWS 84, KHB Colony, Jayapura Road Tumkur 572101 Tumkur             5th std   2/28/1998        
1806 M G Arjun Upadhya   20 No.237, 1st Main, 1st Cross, Vinayakanagar Tumkur 572101 Tumkur 0816           Engineering   10/21/1988        
1808 M Ganesha Upadhya   45 No. 46, 1st Main, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816         Business P U C   2/2/1964        
1750 F Gayathri Herle   43 ""Gurukrupa"", 4th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur             B.Com   2/12/1966        
1751 M H M Madhukara Urala   21 ""Gurukrupa"", 4th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur             M.B.B.S   10/16/1987        
1843 M H N Ganesh Urala   67 Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur 0816 2255121       Teacher B.Sc   5/11/1941        
1834 M H N Jayaram Urala   70 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530       Business     6/13/1938        
1798 M H N Krishnamurthy Urala     “Devikrupa”, Chanappana Palya Road Devanoor, .6th cross Vijaynagar Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290304         B.Com            
1837 F H S Bhagyalakshmi Urala   35 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530             7/10/1973        
1847 M H V Arun Kumar Urala   38 Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur           Medical B Sc   2/6/1971        
1845 M HG Sudeer Kumar Urala   39 Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur           Medical B E   9/10/1969        
1838 M J Raghunath Urala   41 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530       Business     5/31/1967        
1840 M J Rajaram Urala   40 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530       Business     11/29/1968        
1836 M J Shamsundar Urala   43 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530       Business     11/4/1965        
1841 M J Sridhar Urala   38 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530       Business     7/29/1970        
1815 F Jalaja Upadhya   74 ""Sridevi Krupa"", 1st Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2278039             8/2/1934        
1788 M K G Sridhar Maiya     ""Manu Madhu"", Door No.10, 7th Main, 2nd Cross, Devarayapattana, Srinagara Post Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281788       R&D M.sc            
1792 M K K Sridhara Holla   61 Mathruka"", Devanoor Road, 4th Cross, Near Sacred Heart School, S S Puram Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291453       Sanskrit Pandit M.A   12/24/1947        
1801 M K Karthik Urala   32 ""Sridevi Nilaya"", 4th Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2271960       Business B.Sc   7/21/1976        
1772 F K Leelavathi Somayaji   65 ""Nisarga"", Opp Nalanda Convent, 12th Cross, 1st Main, Sapthagiri Extn. Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291351       House wife B.A   1/5/1944        
1805 F K Manjula Upadhya   39 No.237, 1st Main, 1st Cross, Vinayakanagar Tumkur 572101 Tumkur 0816         House wife S S L C   6/26/1969        
1793 F K N Asha Holla   56 Mathruka"", Devanoor Road, 4th Cross, Near Sacred Heart School, S S Puram Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291453       Bank B.Sc   9/13/1952        
1854 M K N Shashank   21 No. 102, 6th Main, Jayanagar East, Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290887         B E   1/20/1988        
1799 M K Nagaraj Urala   62 ""Sridevi Nilaya"", 4th Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2271960       Business B.Com   4/10/1946        
1740 M K Narasimha Rao   52 No.102, 6th Main, Jayanagar East Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290887       Bank Emople B.Sc   3/9/1957        
1839 F K P Sumana Urala   38 ""Vijayalaxmi Medical, 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530             4/1/1970        
1774 M K Ramesh Navada   42 ""Devikrupa"", EWS 84, KHB Colony, Jayapura Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 6569812       Tea shop S S L C   12/20/1966        
1794 M K S Ravi Holla   29 Mathruka"", Devanoor Road, 4th Cross, Near Sacred Heart School, S S Puram Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291453         B E   3/17/1980        
1769 M K V Divakar Somayaji   43 ""Nisarga"", Opp Nalanda Convent, 12th Cross, 1st Main, Sapthagiri Extn. Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291395       Bank     6/1/1965        
1770 M K V Madhusudhan Somayaji   39 ""Nisarga"", Opp Nalanda Convent, 12th Cross, 1st Main, Sapthagiri Extn. Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291395         B E   6/26/1969        
1771 M K V Rajesh Somayaji   36 ""Nisarga"", Opp Nalanda Convent, 12th Cross, 1st Main, Sapthagiri Extn. Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291395         B E   11/11/1972        
1768 M K Venkataramana Somayaji   73 ""Nisarga"", Opp Nalanda Convent, 12th Cross, 1st Main, Sapthagiri Extn. Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291395       Bank Rtd B.A   10/30/1935        
1739 F K Vishalakshi Madhyastha   58 ""Manjunatha Nilaya"", 27th Cross, S I T Tumkur 572103 Tumkur 0816 6531708       House wife B.Sc   9/19/1950        
1726 M K.V Subramanyam Somayaji     ""Ramya"", 1st Floor, 2nd Cross, Chethana Extn., Batavadi Tumkur 571203 Tumkur 0816 6533193         M.Sc            
1803 M Kaushik Urala   19 ""Sridevi Nilaya"", 4th Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2271960         Computer Science   4/9/1989        
1846 F Lakshmi Urala   27 Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur           House wife M A   9/7/1981        
1849 M Lakshminarayana Maiya   61 No.1, 2nd Block, Holavana Halli, Goratagere Tumkur 572101 Tumkur 0816 234125       Hotel 7th std   3/18/1948        
1734 M M Anantha Roa   50 ""Anugraha"", 3rd Cross, Siddaganga Layout, Tumkur 571202 Tumkur 0816 2260822       Driving school B.Com   4/11/1958        
1778 M M Narayana Aithal   58 No.316/A, ""Venkatesha Nilaya"", Acharyara Beedi, Chickpete Tumkur 572101 Tumkur             S S L C   6/30/1950        
1742 M M P Ganesha Urala   47 ""Sri Krupa"", Adalayyanathota, Garden Road, Chickpete, Tumkur 572102 Tumkur 0816 2270006       Eletronic shop P U C   9/8/1961        
1754 M M Venkatesh Maiya   42 ""Savithrirama"", 6th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur 0816 2280986       Govt .job B A M S   4/17/1966        
1752 F Manasa Urala   16 ""Gurukrupa"", 4th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur             P U C   3/12/1993        
1818 M Manjunath Madhyastha   46 ""Ragavendra Krupa"" 1st Cross, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2275913       Business S S L C   2/2/1963        
1749 M Manjunath Urala   50 ""Gurukrupa"", 4th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur           H.M.T Employee ITI   12/25/1958        
1753 F Nagamma Urala     ""Gurukrupa"", 4th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur                          
1781 F Nagarathana Urala   44 ""Gurunarasimha Nilaya"", Kyathasandra, C M Extn Tumkur 572104 Tumkur           House wife     9/30/1964        
1782 M Nagarjuna Urala   20 ""Gurunarasimha Nilaya"", Kyathasandra, C M Extn Tumkur 572104 Tumkur             B E   1/25/1989        
1714 M Narasimha Holla   51 ""Shree Krishna "", 2nd Main, 3rd Cross, Vijayanagar Tumkur 572102 Tumkur           LIC [HGA] B.Sc   8/2/1957        
1743 F Nirmala Urala   43 ""Sri Krupa"", Adalayyanathota, Garden Road, Chickpete, Tumkur 572102 Tumkur             B.Com   5/13/1965        
1760 F Nirupama Upadhya   35 6th cross, TPK Road Sapthagiri Layout Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290160       House wife B.Com   4/4/1973        
1804 M P C Gopala Krishna Upadhya   52 No.237, 1st Main, 1st Cross, Vinayakanagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 0       Business P U C   5/14/1956        
1855 M P Jagadish Madhyastha   28 ""Manjunatha Nilaya"", 27th Cross, S I T Tumkur 572103 Tumkur 0816 6531708       Eingnier B E   3/5/1981        
1729 M P K Raghavendra Holla   33 ""Shree Krishna "", 2nd Main, 3rd Cross, Vijayanagar Tumkur 572102 Tumkur             B.Sc   3/3/1976        
1856 M P K Roopesh Holla   30 ""Sri Krishna"", 2nd Main, 3rd Cross, Vijayanagar Tumkur 572102 Tumkur 0816         Business S S L C   10/2/1978        
1716 F P K Yeshodha Holla   70 ""Shree Krishna "", 2nd Main, 3rd Cross, Vijayanagar Tumkur 572102 Tumkur           House wife     6/15/1938        
1789 F P Meenakshi Maiya     ""Manu Madhu"", Door No.10, 7th Main, 2nd Cross, Devarayapattana, Srinagara Post Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281788       House wife B.Com            
1759 M P Radhakrishna Upadhya   43 6th cross, TPK Road Sapthagiri Layout Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290160       Doctor     4/21/1965        
1738 M P Raghavendra Madhyastha   62 ""Manjunatha Nilaya"", 27th Cross, S I T Tumkur 572103 Tumkur 0816 6531708       Teacher M.sc   2/6/1947        
1812 M P Ramesh Madhyastha   45 Krishnamurthy Compound, 2nd Cross, K R Extn. Tumkur 571202 Tumkur           Hotel manegement B.Com   12/3/1963        
1857 F P Savitha Aithal     4th Main, 4th Cross, Vijayanagar, Devanoor Tumkur 572102 Tumkur             B.Com            
1727 F P Sumithra Upadhya   65 ""Eeshachandra, 2nd Cross, K R Extn. Tumkur 571203 Tumkur 0816 2271526       House wife     10/11/1943        
1764 M P Vinaya Aithal     “Subramanyakurpa “ , 4th Main, .4th cross, Vijaynagar Devanuru Tumkur 572102 Tumkur           Jetking              
1715 F Praveena Kumari Holla   24 ""Shree Krishna "", 2nd Main, 3rd Cross, Vijayanagar Tumkur 572102 Tumkur           House wife J O C   7/18/1984        
1802 F Preethi Urala   26 ""Sridevi Nilaya"", 4th Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2271960       House wife B.Com   12/11/1982        
1842 M S Adithya Urala   3 ""Vijayalaxmi Medical"", 1st Cross, M.G.Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 2270530             8/25/2005        
1833 M S Eeshwar Urala   14 Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur             9th std   4/4/1994        
1766 F S Girija Maiya     No.103, 5th Main, Jayanagar East Tumkur 572102 Tumkur 0816 2292590       House wife B.A            
1747 M S Girish Kumar Holla   28 ""Manju Krupa"", 1st Floor, Sri ShivaKumar Swamy Circle, Nisarga Extn, B H Road Tumkur 572103 Tumkur 0816 6530017       Student Diploma   12/13/1980        
1746 F S Lalitha Holla   53 ""Manju Krupa"", 1st Floor, Sri ShivaKumar Swamy Circle, Nisarga Extn, B H Road Tumkur 572103 Tumkur 0816 6530017       House wife 7th std   2/7/1956        
1713 F S N Kamala Holla   44 ""Shree Krishna "", 2nd Main, 3rd Cross, Vijayanagar Tumkur 572102 Tumkur             M.Sc   10/9/1964        
1767 F S Sreesha Maiya     No.103, 5th Main, Jayanagar East Tumkur 572102 Tumkur 0816 2292590       Doctor              
1848 F Saraswathamma Urala     Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur           House wife              
1127   SHAMBHAVI KRISHNAMURTHY URAL H N KRISHNAMURTHY HERALE 0 DEVI KRUPA 6TH CROSS CHANNAPA PALYA ROAD TUMKUR   TUMKUR         VISHWAMITHRA HOUSEWIFE SSLC            
1800 F Shantha Urala   56 ""Sridevi Nilaya"", 4th Main Road, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2271960       House wife S S L C   2/10/1953        
1817 F Sharada Madhyastha   68 ""Ragavendra Krupa"" 1st Cross, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2275913       House wife     3/9/1941        
1786 M Shashank Karanth     ""Revanasiddeshawara Nanya Nilaya"", Srinagara, 6th Cross Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281446         2nd std            
1758 F Shavithri Maiya   109 ""Savithrirama"", 6th Cross, C M Extn. Kyathasandra Tumkur 572104 Tumkur                          
1816 M Sheshagiri Madhyastha   75 ""Ragavendra Krupa"" 1st Cross, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2275913         4th std   5/10/1933        
1787 F Shravya Karanth     ""Revanasiddeshawara Nanya Nilaya"", Srinagara, 6th Cross Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281446                      
1773 F Shubha Somayaji     ""Nisarga"", Opp Nalanda Convent, 12th Cross, 1st Main, Sapthagiri Extn. Tumkur 572102 Tumkur 0816 2291351       House wife B.A            
1779 F Shylaja Aithal   50 No.316/A, ""Venkatesha Nilaya"", Acharyara Beedi, Chickpete Tumkur 572101 Tumkur           House wife     8/22/1958        
1784 M Srinivasa Karanth     ""Revanasiddeshawara Nanya Nilaya"", Srinagara, 6th Cross Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281446       Police B.A            
1777 M Subramanya Navada   7 ""Devikrupa"", EWS 84, KHB Colony, Jayapura Road Tumkur 572101 Tumkur             3rd std   5/17/2001        
1783 M Subramanya Urala   46 ""Gurunarasimha Nilaya"", Kyathasandra, C M Extn Tumkur 572104 Tumkur                 8/31/1962        
1785 F Sujayashree Karanth     ""Revanasiddeshawara Nanya Nilaya"", Srinagara, 6th Cross Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281446       House wife B.Com            
1790 F Sunitha Maiya     ""Manu Madhu"", Door No.10, 7th Main, 2nd Cross, Devarayapattana, Srinagara Post Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281788         B E            
1791 M Tejaswini Maiya     ""Manu Madhu"", Door No.10, 7th Main, 2nd Cross, Devarayapattana, Srinagara Post Tumkur 572104 Tumkur 0816 2281788         P U C            
1809 F Triveni Upadhya   34 No. 46, 1st Main, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816         House wife B.Sc   6/19/1974        
1731 F U S Latha Holla   40 ""Gayathri Nilaya"", 8th Cross, 2nd Parallel Road, Ashoka Nagar, Tumkur 572103 Tumkur             B.A   11/27/1968        
1733 M U S Naveen Holla   14 ""Gayathri Nilaya"", 8th Cross, 2nd Parallel Road, Ashoka Nagar, Tumkur 572103 Tumkur             8th std   2/5/1995        
1732 F U S Navya Holla   17 ""Gayathri Nilaya"", 8th Cross, 2nd Parallel Road, Ashoka Nagar, Tumkur 572103 Tumkur             P U C   5/1/1991        
1745 M U Subramanya Holla   56 ""Manju Krupa"", 1st Floor, Sri ShivaKumar Swamy Circle, Nisarga Extn, B H Road Tumkur 572103 Tumkur 0816 6530017       Hotel manegement S S L C   1/3/1953        
1730 M U Suresha Holla   48 ""Gayathri Nilaya"", 8th Cross, 2nd Parallel Road, Ashoka Nagar, Tumkur 572103 Tumkur           Hotel manegement P U C   3/14/1961        
1748 M U Yogesh Holla   26 ""Manju Krupa"", 1st Floor, Sri ShivaKumar Swamy Circle, Nisarga Extn, B H Road Tumkur 572103 Tumkur 0816 6530017         M.A   9/25/1982        
1820 M V Dinakar Holla   51 ""Sri Nikhethan"", 1st Main, 3rd Cross, Nrupathung Extn., Shettyhalli Main Road Tumkur 572102 Tumkur 0816 6533026       Railway dept B.Com   6/19/1957        
1741 F V Jayalakshmi Rao   49 No.102, 6th Main, Jayanagar East Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290887       House wife B.A   5/1/1959        
1823 M V Krishna Holla   18 ""Sri Nikhethan"", 1st Main, 3rd Cross, Nrupathung Extn., Shettyhalli Main Road Tumkur   Tumkur             B.Sc   5/8/1990        
1720 F V R Subbarama Holla   48 ""Brindavana"", K E B Layout, 2nd Cross, Batawadi, Tumkur 572103 Tumkur 0816 2284498         B.E   4/26/1960        
1765 M V Shankar Maiya     No.103, 5th Main, Jayanagar East Tumkur 572102 Tumkur 0816 2292590       Doctor M.B.B.S            
1819 F Vani Madhyastha   42 ""Ragavendra Krupa"" 1st Cross, Vinayaka Nagar Tumkur 572101 Tumkur 0816 2275913       House wife S S L C   1/2/1967        
1775 F Vani Navada   42 ""Devikrupa"", EWS 84, KHB Colony, Jayapura Road Tumkur 572101 Tumkur 0816 6569812       House wife 1st Std   2/15/1967        
1795 M Venkatesh Aithal   44 No.1766, ""Threeyaga"", Devanoor Road, 3rd Cross, Srinidhi Extn, S S Puram Tumkur 572102 Tumkur 0816 2292972       KEB B.Com   7/13/1964        
1780 M Venkatesh Urala   53 ""Gurunarasimha Nilaya"", Kyathasandra, C M Extn Tumkur 572104 Tumkur                 1/6/1956        
1844 F Vimala Urala   58 Saraswathi Nilaya"", K R Extn, 1st Main Road, Tumkur 572101 Tumkur           House wife S S L C   10/2/1950        
1744 M Viswas Urala   16 ""Sri Krupa"", Adalayyanathota, Garden Road, Chickpete, Tumkur 572102 Tumkur             S S L C   11/4/1992        
1761 M Vrushanka Upadhya   9 6th cross, TPK Road Sapthagiri Layout Tumkur 572102 Tumkur 0816 2290160         4th std   12/13/1999        
1762 M Y Prabakara Aithal     “Subramanyakurpa “ , 4th Main, .4th cross, Vijaynagar Devanuru Tumkur 572102 Tumkur 0816           C A